Thursday, December 20, 2012

KL112

terima kasih kepada insan yg membuat rekaan ini, dan tentunya kepada Pramoedya serta kata-katanya: